Om Iadrs.org

Jeg er forbrukerøkonom av utdanning og yrke, opptatt av økonomi naturligvis, i tillegg til samfunnsspørsmål, politikk og mye annet. Jeg liker også å skrive, både for å samle tankene, og når jeg føler jeg har noe fornuftig å bidra med. Artiklene mine handler som regel om økonomiske spørsmål de fleste lurer på, og da spesielt når det gjelder lån og sparing. Jeg mener at min utdanning og yrkeserfaring, sammen med det at jeg selv har vært økonomisk aktiv i mange år, gir meg et godt utgangspunkt for å belyse disse temaene.