Få bankens beste tilbud ved å refinansiere

Refinansiering er noe som har fått stor oppmerksomhet de siste årene. Dette er et tilbud som kan benyttes i en mengde ulike situasjoner. Dette vil i all hovedsak gjøre lån og renter mer gunstig i din favør. Du trenger heller ikke å se langt for å finne de beste tilbudene. De fleste banker og finansieringsforetak i Norge kan nå tilby disse tjenestene. De fleste tilbudene vil likevel variere og passe for ulike låntakere, i ulike økonomiske situasjoner. Her gjennomgår vi forskjellene, og hvilket tilbud du bør velge for din økonomi.

Disse bør refinansiere

Det finnes mange ulike økonomiske situasjoner der refinansiering bør vurderes. En av disse er hvis du har mange forbrukslån. Ofte har forbrukere flere slike lån, fra ulike banker. Alle med ulike avtaler. Disse lånene kommer med høye renter, månedlige utgifter og ofte lite gunstige lånevilkår. For å gjøre hverdagen både lettere og billigere, kan du heller velge å samle sammen lånene i en ny avtale. Det er dette som kalles å refinansiere gjeld. I de aller fleste tilfeller kan dette bety en bedre låneavtale, samt bedre personlig økonomi for deg.

Det er flere situasjoner med forbrukslån som har endt i betalingsanmerkninger. I stedet for å ta opp et nytt lån for å dekke det forrige, bør du be om hjelp. Å refinansiere din gjeld kan være en løsning. Refinansiering kan gi billigere rente, og dermed billigere nedbetalinger. Tjenesten vil også sørge for at du ikke glemmer nedbetalinger. Dette da du kun får én regning i måneden. En annen situasjon kan være når du finner et rimeligere tilbud i en annen bank. Dette gjelder for eksempel på ditt huslån. Flytter du over lånet ditt, er dette også å refinansiere.

  • Refinansier dersom du har flere lån med høye renter
  • Du kan refinansiere om du har betalingsanmerkninger
  • Finn bedre avtaler på huslån i andre banker

Slik får du billigere tilbud

Med så mange alternativ på nett, kan det være vanskelig å vite hvilken avtale som best passer din personlige situasjon. Derfor finnes det mange nettsider der du enkelt kan sammenligne ulike banker, og deres tilbud. Du kan ta i bruk flere ulike nettsider der du kan se både lånevilkår og renter. Slik kan du enkelt sammenligne de ulike tilbudene. Ofte kan du også få uforpliktende og gratis tilbud av profesjonelle, etter dine egne vilkår og ønsker. Det er likevel ikke lurt å akseptere det første tilbudet du får fra din egen bank.

Noen ganger kan det være så enkelt som å spørre. Du kan få et bedre tilbud enn det som er oppsatt, ved å legge fram din situasjon og behov. Enkelte føler kanskje en skam over å spørre om hjelp. Da er det viktig å huske på at du er en betalende kunde. Kundeservice i banker og finansieringsforetak kan være villige til å strekke seg lenger, for å sikre seg nye kunder. Dette er det viktig å bruke. Når du har funnet et potensielt alternativ gjennom sammenligning, er det bare å begynne å forhandle.

Fordeler med refinansiering

Det finnes flere grunner til å søke tilbud andre steder. Først og fremst er det for å få bedre kontroll på egen økonomi. Denne fordelen består likevel av en rekke underpunkter. Blant annet vil du med en gang merke hvordan det månedlige budsjettet, blir lettere å sette opp. I stedet for en rekke regninger på ulike tidspunkt, får du nå én regning til fast tidspunkt. Alltid med samme beløp. Dette gir en forutsigbar hverdag, uten vanskelige økonomiske overraskelser. Med kun én bank eller finansieringsforetak, slipper du også å lure på hvor du skal henvende deg.

Det er mye penger å spare. Selv de minste endringene i prosenter på renten, kan bety mange tusen kroner spart i lengden. Selv når renten allerede er lav. Med et lån på 1 000 000 kr, kan du med en ny rente 0,10 % lavere enn den forrige, spare 1 000 kr i året. Skalerer du opp disse tallene, vil du nok forstå hvorfor Refinansiering Club rapporterer om denne tjenestens effekter. I tillegg til å kunne forhandle om en lavere rente, kan du også endre på nedbetalingstid. Slik kan du med en ny avtale la lånet tilpasse seg deg.

  • Spar penger med lavere rente og bedre vilkår
  • Få orden på økonomien med færre regninger
  • Tilpass en ny nedbetalingstid

Guide til billigste avtale

Hvorfor renten er ulik, hvorfor noen krever at du stiller med sikkerhet. Hvorfor du ikke kvalifiserer til avtalen. Alle er vanlige spørsmål. Det korte svaret er at å refinansiere kommer med ulike vilkår, tilpasset ulike situasjoner. For å finne den beste avtalen, bør du selv skrive ned detaljer rundt egen økonomisk situasjon. Deretter bør du drøfte hva slags type refinansiering dette krever. Dette gjelder naturligvis størrelsen på lånet, samt hvor lang tid du trenger til å betale ned dette. Din alder, inntekt og tidligere historie med lån, er også relevant.

Enkelte kvalifiserer ikke til en rekke ulike tilbud. Dette kan være fordi du er for ung, du har for lav, eller ingen fast inntekt. Det kan og være grunnet betalingsanmerkninger. Mange tror at betalingsanmerkninger er ødeleggende. Om du kan stille med sikkerhet, er ikke dette tilfellet. Å refinansiere med sikkerhet, betyr at du stiller sikkerhet i egne eiendeler. For eksempel en bolig. Da har banken en ekstra forsikring på at gjelden blir betalt ned. De kan dermed inngå avtaler på tross av tidligere inkasso. Blir ikke gjelden betalt ned, tar banken over eiendommen.

  • Skriv ned detaljer om egen økonomisk situasjon
  • Finn ut hva slags refinansiering som behøves
  • Bruk dette til å sammenligne på nett
  • Forhandle for en bedre avtale

Oppsummering

Refinansiering av gjeld gjennomføres av store selskaper, og privatpersoner. Denne tjenesten tilbyr å samle sammen lån fra ulike banker til ett lån. Du kan også flytte disse til en annen bank med bedre avtaler. Som privatperson kan det hende at dine årsaker er for å få bedre orden på økonomi, eller endre nedbetalingstid og lånevilkår. Eventuelt for å spare penger. Uansett vil dette være et smart valg. Spesielt om du sitter med mange ubetalte regninger. Ikke la nedbetalingene gå til inkasso. Ta heller ikke opp nye forbrukslån. Velg heller å refinansiere din gjeld.

Tjenesten kan benyttes i de fleste norske banker. Tilbudene varierer, avhengig av hvor du leter. Benytt deg gjerne av en tjeneste som sammenligner de ulike tilbudene for deg. For å best utnytte dette, bør du ha oversikt over din situasjon. Noter gjerne dine behov, for å finne den beste løsningen. Ikke aksepter første tilbud. Bruk tid på å se hvor du kan spare mest penger. Forhandlinger eller hjelp fra kundeservice anbefales. Enten du skal samle forbrukslån, eller flytte boliglån, kan du finne en god låneavtale med gunstige vilkår for deg.

Related Posts