Forbrukslån til oppussing av bad

Baderommet er sammen med kjøkken det dyreste rommet i en vanlig bolig. Mange drømmer om nytt bad, men har ikke nødvendigvis pengene til å legge ut for oppussingen direkte. Et forbrukslån kan være en løsning for å finansiere hele eller deler av oppussingen. Det finnes mange leverandører av forbrukslån, og på nett kan man sammenligne priser og vilkår. Nettsiden www.eika.no er en leverandør av slike lån. På denne siden kan man med kalkulatoren regne på hva et lån vil koste.

Forbrukslån er generelt dyre lån. Man må imidlertid huske på at oppussing av bad normalt vil gi en verdiøkning på boligen. Bruk av forbrukslån for å finansiere oppussing kan derfor ses på som en investering. Før man tar opp forbrukslån bør man likevel huske på å ha en fullstendig gjennomgang av sin økonomi. Man bør vurdere om man har råd og om man kan benytte seg av rimeligere alternative måter for finansieringen.

Planleggingsfasen

Dersom man kommer fram til at man ønsker å gjennomføre et slikt prosjekt, er det veldig viktig å bruke god tid på planleggingsfasen. Dette gjelder både hvilken leverandør man skal velge for forbrukslån, og hvordan man skal gjennomføre selve oppussingen. Man må ta stilling til om man skal gjøre en del av jobben selv eller om man skal la profesjonelle gjennomføre alt. Man kan spare en del penger på å gjøre noe av arbeidet selv.

Bruk av entreprenør kan gi en trygghet. Men det er lett å trå feil også. Byggebransjen er en bransje som dessverre er preget av mange useriøse aktører. Med grundig forarbeid og en god plan kan man heldigvis unngå å havne i de verste fellene. Man bør alltid innhente tilbud fra flere leverandører og sjekke om de har alt på stell med ordnede lønns- og arbeidsforhold for sine ansatte, og at de har en solid økonomi og et generelt godt rykte.

Sammenlign leverandører

Når man har tenkt godt gjennom hva man ønsker kan man lage en kravspesifikasjon og en beskrivelse av hvilket arbeid som skal utføres. Dette kan danne grunnlaget for innhenting av tilbud og sammenligning av leverandører. Det finnes sider hvor man enkelt kan innhente tilbud fra flere entreprenører. Jo grundigere man gjør denne jobben, jo enklere blir det å sammenligne tilbud. Dersom man mangler kompetansen til å beskrive arbeidene selv kan man spørre noen man kjenner som har byggteknisk kompetanse.

Når man får inn tilbudene må man huske på at det billigste anbudet ikke nødvendigvis er det beste. Mange av de useriøse aktørene underbyr hverandre for å få arbeid. Dette kan de gjøre fordi de utnytter sine ansatte og generelt driver useriøst. Det er også stor risiko for at slike firma kan gå konkurs underveis i prosessen. Man bør derfor luke ut slike tilbud før man bestemmer seg og inngår en avtale.

Den viktige kontrakten

Det er hovedsakelig to kontrakter man må forholde seg til dersom man pusser opp badet ved bruk av forbrukslån. Det ene er kontrakten med finansinstitusjonen som står for lånet, og det andre er kontrakten med entreprenøren. I begge tilfeller er det viktig å lese grundig gjennom vilkårene og spesielt det som står med liten skrift. Ved låneopptaket må man sammenligne renter, vilkår for tilbakebetaling, og gebyrer. En lavere rente kan utgjøre mange tusen kroner spart.

Kontrakten med entreprenøren bør bygge på en standardkontrakt som tar hensyn til bestemmelsene i loven om håndverkertjenester. Loven regulerer forholdet mellom forbruker og entreprenør ved blant annet oppussing av bad. Ting man bør sjekke er for eksempel: Bestemmelser om betaling, kvalitet på utførelsen og reklamasjon og mangler. Det bør også defineres tydelig hvor lang tid arbeidet skal ta og hva som er konsekvensen ved overskridelser av frister. Det er lite hyggelig om arbeidet drar ut i tid.

Etter den søte kløe kommer den sure svie

Så er prosjektet ferdig. Badet er nytt og fint, og da kommer tiden når lånet skal tilbakebetales. Generelt bør forbrukslån betales tilbake raskt da det er dyre lån med høy rente. Man kan spare mye på å betale ekstra på disse lånene og kutte ned på tiden lånet skal nedbetales. Kortere nedbetalingstid betyr samtidig at man må leve mer nøkternt en periode, så det er om å gjøre å finne en balanse.

Dersom man ikke har en veldig høy inntekt, må man forsøke å kutte i kostnadene for å kunne øke avdragene på lånet. Det er lurt å sette opp et budsjett for å få oversikt over hvor pengene går. Jo bedre kontroll man har på forbruket, jo lettere blir det å kutte inn her og der. Mange vet ikke nøyaktig hvor pengene tar veien. Et budsjett er et godt hjelpemiddel for å få oversikt over slike ting.

Oppsummering

  • Lag en plan for oppussingen
  • Finn beste tilbyder av lån
  • Sjekk om leverandørene er seriøse
  • Sett oppdraget ut på anbud
  • Tilbakebetal lånet raskt

Alle kan klare å pusse opp et bad med litt god planlegging og forarbeid. Man kan spare penger på å gjøre det selv eller legge ut jobben til profesjonelle. Hvis man ikke har pengene der og da, så kan forbrukslån være en fin måte å finansiere et slikt prosjekt på – så lenge man har råd til det og husker å betale tilbake pengene så raskt som mulig etterpå. Det er bare å komme i gang!

Related Posts