Baderommet er sammen med kjøkken det dyreste rommet i en vanlig bolig. Mange drømmer om nytt bad, men har ikke nødvendigvis pengene til å legge ut for oppussingen direkte. Et forbrukslån kan være en løsning for å finansiere hele eller deler av oppussingen. Det finnes mange leverandører av forbrukslån, og på nett kan man sammenligne priser og vilkår. Nettsiden www.eika.no er en leverandør av slike lån. På denne siden kan man med kalkulatoren regne på hva et lån vil koste.

Forbrukslån er generelt dyre lån. Man må imidlertid huske på at oppussing av bad normalt vil gi en verdiøkning på boligen. Bruk av forbrukslån for å finansiere oppussing kan derfor ses på som en investering. Før man tar opp forbrukslån bør man likevel huske på å ha en fullstendig gjennomgang av sin økonomi. Man bør vurdere om man har råd og om man kan benytte seg av rimeligere alternative måter for finansieringen.

Planleggingsfasen

Dersom man kommer fram til at man ønsker å gjennomføre et slikt prosjekt, er det veldig viktig å bruke god tid på planleggingsfasen. Dette gjelder både hvilken leverandør man skal velge for forbrukslån, og hvordan man skal gjennomføre selve oppussingen. Man må ta stilling til om man skal gjøre en del av jobben selv eller om man skal la profesjonelle gjennomføre alt. Man kan spare en del penger på å gjøre noe av arbeidet selv.

Bruk av entreprenør kan gi en trygghet. Men det er lett å trå feil også. Byggebransjen er en bransje som dessverre er preget av mange useriøse aktører. Med grundig forarbeid og en god plan kan man heldigvis unngå å havne i de verste fellene. Man bør alltid innhente tilbud fra flere leverandører og sjekke om de har alt på stell med ordnede lønns- og arbeidsforhold for sine ansatte, og at de har en solid økonomi og et generelt godt rykte.

Sammenlign leverandører

Når man har tenkt godt gjennom hva man ønsker kan man lage en kravspesifikasjon og en beskrivelse av hvilket arbeid som skal utføres. Dette kan danne grunnlaget for innhenting av tilbud og sammenligning av leverandører. Det finnes sider hvor man enkelt kan innhente tilbud fra flere entreprenører. Jo grundigere man gjør denne jobben, jo enklere blir det å sammenligne tilbud. Dersom man mangler kompetansen til å beskrive arbeidene selv kan man spørre noen man kjenner som har byggteknisk kompetanse.

Når man får inn tilbudene må man huske på at det billigste anbudet ikke nødvendigvis er det beste. Mange av de useriøse aktørene underbyr hverandre for å få arbeid. Dette kan de gjøre fordi de utnytter sine ansatte og generelt driver useriøst. Det er også stor risiko for at slike firma kan gå konkurs underveis i prosessen. Man bør derfor luke ut slike tilbud før man bestemmer seg og inngår en avtale.

Den viktige kontrakten

Det er hovedsakelig to kontrakter man må forholde seg til dersom man pusser opp badet ved bruk av forbrukslån. Det ene er kontrakten med finansinstitusjonen som står for lånet, og det andre er kontrakten med entreprenøren. I begge tilfeller er det viktig å lese grundig gjennom vilkårene og spesielt det som står med liten skrift. Ved låneopptaket må man sammenligne renter, vilkår for tilbakebetaling, og gebyrer. En lavere rente kan utgjøre mange tusen kroner spart.

Kontrakten med entreprenøren bør bygge på en standardkontrakt som tar hensyn til bestemmelsene i loven om håndverkertjenester. Loven regulerer forholdet mellom forbruker og entreprenør ved blant annet oppussing av bad. Ting man bør sjekke er for eksempel: Bestemmelser om betaling, kvalitet på utførelsen og reklamasjon og mangler. Det bør også defineres tydelig hvor lang tid arbeidet skal ta og hva som er konsekvensen ved overskridelser av frister. Det er lite hyggelig om arbeidet drar ut i tid.

Etter den søte kløe kommer den sure svie

Så er prosjektet ferdig. Badet er nytt og fint, og da kommer tiden når lånet skal tilbakebetales. Generelt bør forbrukslån betales tilbake raskt da det er dyre lån med høy rente. Man kan spare mye på å betale ekstra på disse lånene og kutte ned på tiden lånet skal nedbetales. Kortere nedbetalingstid betyr samtidig at man må leve mer nøkternt en periode, så det er om å gjøre å finne en balanse.

Dersom man ikke har en veldig høy inntekt, må man forsøke å kutte i kostnadene for å kunne øke avdragene på lånet. Det er lurt å sette opp et budsjett for å få oversikt over hvor pengene går. Jo bedre kontroll man har på forbruket, jo lettere blir det å kutte inn her og der. Mange vet ikke nøyaktig hvor pengene tar veien. Et budsjett er et godt hjelpemiddel for å få oversikt over slike ting.

Oppsummering

 • Lag en plan for oppussingen
 • Finn beste tilbyder av lån
 • Sjekk om leverandørene er seriøse
 • Sett oppdraget ut på anbud
 • Tilbakebetal lånet raskt

Alle kan klare å pusse opp et bad med litt god planlegging og forarbeid. Man kan spare penger på å gjøre det selv eller legge ut jobben til profesjonelle. Hvis man ikke har pengene der og da, så kan forbrukslån være en fin måte å finansiere et slikt prosjekt på – så lenge man har råd til det og husker å betale tilbake pengene så raskt som mulig etterpå. Det er bare å komme i gang!

Refinansiering er noe som har fått stor oppmerksomhet de siste årene. Dette er et tilbud som kan benyttes i en mengde ulike situasjoner. Dette vil i all hovedsak gjøre lån og renter mer gunstig i din favør. Du trenger heller ikke å se langt for å finne de beste tilbudene. De fleste banker og finansieringsforetak i Norge kan nå tilby disse tjenestene. De fleste tilbudene vil likevel variere og passe for ulike låntakere, i ulike økonomiske situasjoner. Her gjennomgår vi forskjellene, og hvilket tilbud du bør velge for din økonomi.

Disse bør refinansiere

Det finnes mange ulike økonomiske situasjoner der refinansiering bør vurderes. En av disse er hvis du har mange forbrukslån. Ofte har forbrukere flere slike lån, fra ulike banker. Alle med ulike avtaler. Disse lånene kommer med høye renter, månedlige utgifter og ofte lite gunstige lånevilkår. For å gjøre hverdagen både lettere og billigere, kan du heller velge å samle sammen lånene i en ny avtale. Det er dette som kalles å refinansiere gjeld. I de aller fleste tilfeller kan dette bety en bedre låneavtale, samt bedre personlig økonomi for deg.

Det er flere situasjoner med forbrukslån som har endt i betalingsanmerkninger. I stedet for å ta opp et nytt lån for å dekke det forrige, bør du be om hjelp. Å refinansiere din gjeld kan være en løsning. Refinansiering kan gi billigere rente, og dermed billigere nedbetalinger. Tjenesten vil også sørge for at du ikke glemmer nedbetalinger. Dette da du kun får én regning i måneden. En annen situasjon kan være når du finner et rimeligere tilbud i en annen bank. Dette gjelder for eksempel på ditt huslån. Flytter du over lånet ditt, er dette også å refinansiere.

 • Refinansier dersom du har flere lån med høye renter
 • Du kan refinansiere om du har betalingsanmerkninger
 • Finn bedre avtaler på huslån i andre banker

Slik får du billigere tilbud

Med så mange alternativ på nett, kan det være vanskelig å vite hvilken avtale som best passer din personlige situasjon. Derfor finnes det mange nettsider der du enkelt kan sammenligne ulike banker, og deres tilbud. Du kan ta i bruk flere ulike nettsider der du kan se både lånevilkår og renter. Slik kan du enkelt sammenligne de ulike tilbudene. Ofte kan du også få uforpliktende og gratis tilbud av profesjonelle, etter dine egne vilkår og ønsker. Det er likevel ikke lurt å akseptere det første tilbudet du får fra din egen bank.

Noen ganger kan det være så enkelt som å spørre. Du kan få et bedre tilbud enn det som er oppsatt, ved å legge fram din situasjon og behov. Enkelte føler kanskje en skam over å spørre om hjelp. Da er det viktig å huske på at du er en betalende kunde. Kundeservice i banker og finansieringsforetak kan være villige til å strekke seg lenger, for å sikre seg nye kunder. Dette er det viktig å bruke. Når du har funnet et potensielt alternativ gjennom sammenligning, er det bare å begynne å forhandle.

Fordeler med refinansiering

Det finnes flere grunner til å søke tilbud andre steder. Først og fremst er det for å få bedre kontroll på egen økonomi. Denne fordelen består likevel av en rekke underpunkter. Blant annet vil du med en gang merke hvordan det månedlige budsjettet, blir lettere å sette opp. I stedet for en rekke regninger på ulike tidspunkt, får du nå én regning til fast tidspunkt. Alltid med samme beløp. Dette gir en forutsigbar hverdag, uten vanskelige økonomiske overraskelser. Med kun én bank eller finansieringsforetak, slipper du også å lure på hvor du skal henvende deg.

Det er mye penger å spare. Selv de minste endringene i prosenter på renten, kan bety mange tusen kroner spart i lengden. Selv når renten allerede er lav. Med et lån på 1 000 000 kr, kan du med en ny rente 0,10 % lavere enn den forrige, spare 1 000 kr i året. Skalerer du opp disse tallene, vil du nok forstå hvorfor Refinansiering Club rapporterer om denne tjenestens effekter. I tillegg til å kunne forhandle om en lavere rente, kan du også endre på nedbetalingstid. Slik kan du med en ny avtale la lånet tilpasse seg deg.

 • Spar penger med lavere rente og bedre vilkår
 • Få orden på økonomien med færre regninger
 • Tilpass en ny nedbetalingstid

Guide til billigste avtale

Hvorfor renten er ulik, hvorfor noen krever at du stiller med sikkerhet. Hvorfor du ikke kvalifiserer til avtalen. Alle er vanlige spørsmål. Det korte svaret er at å refinansiere kommer med ulike vilkår, tilpasset ulike situasjoner. For å finne den beste avtalen, bør du selv skrive ned detaljer rundt egen økonomisk situasjon. Deretter bør du drøfte hva slags type refinansiering dette krever. Dette gjelder naturligvis størrelsen på lånet, samt hvor lang tid du trenger til å betale ned dette. Din alder, inntekt og tidligere historie med lån, er også relevant.

Enkelte kvalifiserer ikke til en rekke ulike tilbud. Dette kan være fordi du er for ung, du har for lav, eller ingen fast inntekt. Det kan og være grunnet betalingsanmerkninger. Mange tror at betalingsanmerkninger er ødeleggende. Om du kan stille med sikkerhet, er ikke dette tilfellet. Å refinansiere med sikkerhet, betyr at du stiller sikkerhet i egne eiendeler. For eksempel en bolig. Da har banken en ekstra forsikring på at gjelden blir betalt ned. De kan dermed inngå avtaler på tross av tidligere inkasso. Blir ikke gjelden betalt ned, tar banken over eiendommen.

 • Skriv ned detaljer om egen økonomisk situasjon
 • Finn ut hva slags refinansiering som behøves
 • Bruk dette til å sammenligne på nett
 • Forhandle for en bedre avtale

Oppsummering

Refinansiering av gjeld gjennomføres av store selskaper, og privatpersoner. Denne tjenesten tilbyr å samle sammen lån fra ulike banker til ett lån. Du kan også flytte disse til en annen bank med bedre avtaler. Som privatperson kan det hende at dine årsaker er for å få bedre orden på økonomi, eller endre nedbetalingstid og lånevilkår. Eventuelt for å spare penger. Uansett vil dette være et smart valg. Spesielt om du sitter med mange ubetalte regninger. Ikke la nedbetalingene gå til inkasso. Ta heller ikke opp nye forbrukslån. Velg heller å refinansiere din gjeld.

Tjenesten kan benyttes i de fleste norske banker. Tilbudene varierer, avhengig av hvor du leter. Benytt deg gjerne av en tjeneste som sammenligner de ulike tilbudene for deg. For å best utnytte dette, bør du ha oversikt over din situasjon. Noter gjerne dine behov, for å finne den beste løsningen. Ikke aksepter første tilbud. Bruk tid på å se hvor du kan spare mest penger. Forhandlinger eller hjelp fra kundeservice anbefales. Enten du skal samle forbrukslån, eller flytte boliglån, kan du finne en god låneavtale med gunstige vilkår for deg.

Det finnes et hav av långivere på markedet, som alle ønsker å tiltrekke seg kunder. Derfor gjelder det å saumfare markedet for å finne det beste tilbudet. Forbrukslån har tross alt ganske høy rente, hvilket gjør det enda viktigere å finne et man er i stand til å betale tilbake. Gjensidige er blant aktørene som tilbyr gode vilkår, og er derfor et godt sted å begynne i jakten på det beste forbrukslånet.

Et forbrukslån er usikret, hvilket vil si at banken ikke stiller sikkerhet i låntakers eiendeler. Dermed risikerer man i teorien ikke å miste f.eks. bil eller bolig ved mislighold. Det er derfor renten er såpass høy. Forbrukslån kan dessuten brukes til hva som helst, og man trenger ikke oppgi overfor långiver hva pengene skal gå til. Disse faktorene er med på å gjøre forbrukslån meget populære, men som låntaker må man vite hva man driver med.

Hva nordmenn låner til

Siden det ikke finnes grenser for hva forbrukslån kan brukes til, er det kun fantasien som setter grenser. For norske låntakeres vedkommende er det ekstra kapital til f.eks. oppussing, ferieturer eller generelt forbruk som gjelder. Mange kjøper bil og båt med penger fra forbrukslån. En del velger også refinansiering for å få bedre kontroll på egen økonomi. Enkelte formål kan sies å være lurere enn andre. Bil er uvurderlig for mange, og er derfor en investering.

Det samme gjelder oppussing av bolig, ettersom dette kan få den til å stige i verdi. Å låne til ferieturer og julegaver kan være fristende, men kan ikke ses på som en investering. Hemningsløs låning til slike formål kan være risikabelt hvis ikke man vet hva man holder på med. Det først man bør fokusere på, er å gjøre seg selv så betalingsdyktig som mulig. Dernest gjelder det å sammenligne de beste tilbudene på markedet.

Sammenligne så mange tilbud som mulig

Bankene kredittsjekker alle sine kunder. Får man avslag på en lånesøknad, er det nok en god grunn til det. Man gjør seg selv bare en bjørnetjeneste ved å ta opp billigste lån når man ikke er økonomisk skikket til det. Ettersom det i dag finnes enormt med långivere på markedet, gjelder det å sammenligne tilbudene som finnes der ute. En god idé er å sende søknader til så mange banker som overhodet mulig.

Dette kan gjøres gjennom såkalte låneformidlere. Gjennom låneformidlere kan få sendt én søknad, som vil ende opp hos flere banker. Ofte får man svar på dagen, og kan dermed sammenligne svarene man får. Under en kredittsjekk får man kredittscore mellom 0 og 100. Jo høyere man scorer, desto bedre vilkår man få av bankene. Siden ulike banker stiller ulike krav, kan man komme bedre ut hos noen enn hos andre.

Hva bankene ønsker seg

Selv om kriteriene for å komme godt ut av en kredittsjekk varierer, finnes det noen krav som er ganske generelle. I bunn og grunn handler det om å ha en god og stabil privatøkonomi, og jo høyere årslønn man har, desto bedre er det. Et vanlig minimumskrav til årlig bruttoinntekt er 200 000 kroner, men det finnes de banker som opererer med høyere og lavere grenser. Vanligste aldersgrense er 23 år for å ta opp forbrukslån.

Noen banker tillater imidlertid alle myndige. De aller fleste banker krever at man ikke har betalingsanmerkninger. Med en slik prikk på ens økonomisk rulleblad er sjansen for ytterligere mislighold stor. Er man innvandrer, holder det hos enkelte banker at man er registrert i Folkeregisteret. Andre krever 2–3 år som norsk statsborger. For å ende opp med et så godt forbrukslån som mulig, gjelder det også å møte kravene som er satt av Finanstilsynet.

Hva Finanstilsynet ønsker seg

Finanstilsynets krav retter seg mot bankene som innvilger forbrukslån. Banker plikter å se til at kundene de innvilger lån til i teorien skal være i stand til å håndtere en renteøkning på 5 %. Total gjeld skal ikke overstige 5 ganger låntakers årlige bruttoinntekt. Her inkluderes alle lån, inklusive disponibel kredittramme på kredittkort. Lån skal være tilbakebetalt innen 5 år. Den gamle regelen var 12 år, men det er for alles beste at det nå kun er 5.

Jo raskere man nedbetaler et usikret lån med høy rente, desto billigere vil lånet være. Det er mange tusenlapper å spare på å nedbetale så fort som mulig. Unntaket for regelen om 5 års maksimale nedbetalingstid, er ved refinansiering. Her har man 15 år på seg, såfremt gjeldsforpliktelsene man har, nyter samme nedbetalingstid. I tillegg skal rammekreditter bli omgjort til nedbetalingslån. Som ved kredittkort, er rammekreditt lån som kan trekkes opp mange ganger.

Oppsummering – finn beste forbrukslån

 • Ved å sammenligne ved hjelp av en låneformidler, sparer man tid og arbeid
 • Forbrukslån er svært populære blant nordmenn, selv om en del misligholder

For å ende opp med det beste forbrukslånet, gjelder det å gjøre et dypdykk i markedet. I tillegg må man vise seg så betalingsdyktig som mulig. Det finnes nok av tilbud der ute, og søkere som kommer best ut av bankenes kredittvurderinger kan velge fra øverste hylle. Både bankene og myndighetene stiller krav til søkere. Får man avslag, er det nok en god grunn til det. Får man lån innvilget, kan man bruke det på hva som helst.